LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rekrutacja 2019/2020 – Absolwenci Szkół Podstawowych

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej!
Szkoła to konieczność – „STASZIC” to Wasz wybór!

DLACZEGO „STASZIC” ?

1. Masz pewność, że u nas zdasz maturę. Gwarancją są doświadczeni nauczyciele z licencją egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Perfekcyjnie nauczysz się mówić, pisać i … myśleć po angielsku, niemiecku, francusku, rosyjsku, włosku i hiszpańsku. Umiejętności te pogłębisz podczas wymian międzynarodowych ze szkołami partnerskimi: Liceum La Roche sur Yon we Francji i oraz Emil von Behring – Gymnasium w Niemczech.

3. U nas poprowadzisz konwersację z zagranicznymi studentami, odwiedzającymi szkołę w ramach projektu AISEC.

4. Z nami zwiedzisz świat, poznasz obce kultury i zagraniczne uczelnie, m.in. Uniwersytet Europejski VIADRINA we Frankfurcie/ n. Odrą

5. W naszej szkole poczujesz się najważniejsza/y, a dzięki twórczej atmosferze i życzliwości masz szansę zostać olimpijczykiem w każdej dziedzinie, zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy [DELF, FCE} czy prestiżowe stypendium.

6. Możesz liczyć na szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: poznasz warsztat pracy aktora, filmowca i dziennikarza, zatańczysz w Zespole Tańca Nowoczesnego, zrealizujesz się jako wolontariusz w różnych dziedzinach.

7. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, takimi jak: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Europejski VIADRINA we Frankfurcie/n. Odrą, weźmiesz udział w ciekawych warsztatach oraz poznasz ofertę studiów.

8. U nas połączysz pasje naukowe ze sportowymi, a umożliwi Ci to odnoszący sukcesy Szkolny Klub Sportowy.

    

1 A – KLASA DZIENNIKARSKO – FILMOWA
Dla osób chcących twórczo wyrazić siebie, kreatywnych, z pasją !
Kariera w filmie, telewizji, radiu, gazecie lub portalu internetowym? Jeśli lubisz pisać i chcesz zawsze być w centrum wydarzeń, zapraszamy Cię do klasy dziennikarsko – filmowej. U nas nagrasz film, teledysk, weźmiesz udział w warsztatach filmowych i dziennikarskich oraz będziesz współpracował z mediami. Po ukończeniu nauki w liceum możesz kontynuować edukację na kierunkach, m.in.: filmoznawstwo i wiedza
o nowych mediach, aktorstwo, zarządzanie kulturą i mediami, reżyseria, kreacja dźwięku i obrazu, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, WOS lub historia
Przedmioty dodatkowe: edukacja filmowa, warsztaty dziennikarskie

1 B – KLASA LINGWISTYCZNO- EUROPEJSKA
Dla osób otwartych na świat i inne kultury, zainteresowanych językami obcymi!
Chciałbyś biegle władać językiem obcym? Współpracować z zagranicznymi firmami czy osiągnąć sukces w biznesie? W tej klasie pomożemy Ci zrealizować marzenia. Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (filologia angielska, niemiecka, francuska), humanistycznych: europeistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, dyplomacja, administracja i innych. Rozszerzony poziom języków obcych pozwala uczniom osiągnąć taką sprawność językową, że mogą oni studiować na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, WOS lub historia
Przedmioty dodatkowe: dodatkowa godzina drugiego języka

1 C – KLASA MEDYCZNA
Dla tych , którzy chcą pracować z ludźmi i dla ludzi!
Klasa medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, szczególnie biologią i chemią. W tej klasie poszerzysz swoją wiedzę nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale także laboratoryjnych, które są przeprowadzane w bardzo dobrze wyposażonej pracowni. Będziesz miał także możliwość udziału w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych ( kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo). Możesz też studiować psychologię, pedagogikę, biologię, chemię , biotechnologię, weterynarię czy technologię żywienia.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmioty dodatkowe: język angielski w medycynie

1 H – KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNO-LINGWISTYCZNA z elementami Business English
To propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno- gospodarcze i ekonomiczne, związane z funkcjonowaniem świata finansów i ekonomii. Profil ten zapewnia uczniom szerokie spektrum kierunków studiów, które mogą podjąć: od kierunków ekonomicznych poprzez techniczne aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka.
Absolwenci tego kierunku mogą stać się studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik, a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.
W ofercie przedmiotów uzupełniających proponujemy m. in. elementy ekonomii, rozszerzony język angielski z elementami języka businessowego, jak również przygotowujemy również do egzaminu wstępnego na SGH z wiedzy o przedsiębiorczości. Od niedawna bowiem taki egzamin obowiązuje przyszłych kandydatów.
Oferujemy również zajęcia z dowolnie wybranego drugiego języka obcego, przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Oczekujemy wiele od naszych uczniów, ale w zamian możecie liczyć na indywidualne podejście, niepowtarzalną atmosferę, wysoki poziom nauczania w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dajemy pewność dobrego przygotowania do matury oraz swobodnego wyboru uczelni wyższych.

Dyrekcja i Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty – 23 maja 2019 r. o godz. 9:00 – 11:00.
oraz „Piknik u Staszka” w dniu 18 maja 2019 r. w godz. 11:30 – 13:30.

LO Nr I im. Stanisława Staszica
ul. Kilińskiego 19
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel.: 41 265 44 32
Fax : 41 265 52 11
Facebook: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica @staszicostrowiec