LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje dla Rodziców

Rok szkolny 2020/2021:

Nauka zdalna w maju

Nauka zdalna w maju

Nauczanie zdalne do końca kwietnia

Nauka zdalna do końca kwietnia

Nauczanie zdalne przedłużone do 25 kwietnia

Nauka zdalna przedłużona do 25 kwietnia

Nauczanie zdalne w kwietniu przedłużone

Nauka zdalna w kwietniu przedłużona

Nauczanie zdalne w kwietniu

Nauka zdalna w kwietniu

 

Nauczanie zdalne w marcu przedłużone

Nauczanie w marcu przedłużone

Nauczanie zdalne w marcu

Nauczanie zdalne w marcu

Nauczanie zdalne w lutym przedłużone

Nauczanie zdalne w lutym przedłużone

 

Nauczanie zdalne w lutym

Nauczanie zdalne w lutym

 

Nauczanie zdalne po feriach zimowych

Nauczanie zdalne po feriach zimowych

 

Nauczanie zdalne – przedłużone terminy

Nauczanie zdalne – przedłużone terminy

Nauczanie zdalne – nowe terminy

Nauczanie zdalne – nowe terminy

 

Instrukcja zgłoszenia szkody NNW dziecka

NAUCZANIE ZDALNE

Nauczanie zdalne – terminy

NAUCZANIE HYBRYDOWE

Nauczanie hybrydowe – terminy

SPOTKANIE  WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI KL  I-III

W dniu  19 października 2020r. (poniedziałek) o godzinie 16.00

planowane było spotkanie

wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III

W związku z zagrożeniem epidemicznym, informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są drogą telefoniczną przez wychowawców lub elektroniczną przez Vulcana. Spotkanie w formie tradycyjnej w szkole nie odbędzie się.

 

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

poniedziałki godzina 16.00

7.09.2020 r.  kl. I

19.10.2020 r. kl. I-III

1.02.2021 r. kl. I-III

19.04.2021 r. kl. I-III

21.06.2020 r. kl. I-II

INFORMACJA dla RODZICÓW

            Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., ul. J. Kilińskiego 19

informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka p. Grażyna Łabędzka- NZPŚ Szkolmed.

  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój nr 9.

  3. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Marzena Przysucha, w gabinecie stomatologicznym nr 14 przy ul. J. Słowackiego 23- Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Przychodni Ars-Med, tel. 41 2479974.

  4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

  5. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się

    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

  6. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły.

Załącznik nr 2 Zgoda na podawanie leków

Załącznik nr 1 Dane ucznia dla potrzeb medycyny szkolnej

Załącznik nr 3 Zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną

Dyrektor szkoły

Dariusz Kaszuba

Rok szkolny 2019/2020:

Szczegółowy Harmonogram Egzaminów maturalnych w czerwcu 2020r.

 

17.03.2020.

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku z przerwą w nauce związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, szkoła rozpoczęła nauczanie zdalne przez internet. Nauczyciele będą przesyłać uczniom poprzez dziennik elektroniczny propozycję tematów i zadań do samodzielnej nauki w domu.
Prosimy o systematyczne korzystanie z w/w formy nauki.

Tomasz Kwiatkowski 
Wicedyrektor Szkoły

 

13.03.2020.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

     W dniu 11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej na podstawie tzw. specustawy – specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa – nakazał zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych w okresie 12.03. – 25.03.2020 r.

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z powyższymi wytycznymi dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr I podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć w ww. terminie.

Drodzy Uczniowie,

czas zawieszenia zajęć nie jest okresem wyjścia z domów i spotkań towarzyskich – posłuchajcie informacji z poniższego linku:

https://www.youtube.com/watch?v=dYcIw04hIOw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oFKjFndv5FKSsFMkg4DqYuj5QEHwZIZvLU2iREt_S0h-uIgQCHdvvppI

Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości wysyłanych za pomocą dziennika elektronicznego, śledzenia strony internetowej szkoły, stron internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
O dalszych działaniach będziemy Was informować.

Dariusz Kaszuba
Dyrektor szkoły

Najnowsze wiadomości ze strony Kuratorium:

https://kuratorium.kielce.pl/42224/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

 

 

SKS w LO Nr I

Piłka siatkowa chłopców – Mirosław Bocheński
Piłka siatkowa dziewcząt – Katarzyna Mierzwińska-Cichosz
Piłka koszykowa chłopców – Maciej Krawczyk
Tańce dziewcząt – Monika Żardecka
Tenis stołowy – Mirosław Bocheński
Koło szachowe – Mirosław Bocheński

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Fizyka – Kazimierz Zybała
Chemia – Urszula Cędzikowska
Matematyka – Ewa Dębicka
Biologia – Danuta Majewska, Jolanta Wojtas
Język angielski – Wiesława Grudzień, Katarzyna Góra, Eliza Firmanty
Język niemiecki – Monika Borzym

 

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów
 z wszystkich przedmiotów maturalnych

Matematyka
Język angielski
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Konsultacje z języka hiszpańskiego
Konsultacje z języka włoskiego
Konsultacje z języka niemieckiego
Konsultacje z języka rosyjskiego
Konsultacje z języka francuskiego
Biologia
Fizyka

 

KOŁA PRZEDMIOTOWE

Język niemiecki – Monika Borzym , Beata Kot
Język francuski – Karina Dominik
Język rosyjski – Monika Żardecka
Język angielski – Katarzyna Góra, Dorota Waliszczak, Wiesława
Grudzień
Biologia – Jolanta Wojtas

Artystyczny Klub Filmowy – Wojciech Szymański
Zespół Tańca Red Goo – Monika Żardecka

Zajęcia prowadzone przez p. psycholog mgr Annę Adamską

Warsztaty rozwoju osobistego

Rekrutacja na rok 2021/2022 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close