LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nauka zdalna w kwietniu przedłużona

Zarządzenie Nr 11/2021

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.04.2021r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się zdalne nauczanie.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021r.
Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

  

Rekrutacja na rok 2021/2022 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close