Szkolna biblioteka

czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Miłą obsługę zapewniają Panie:

mgr filozofii Iwona Piotrowska

Nasz Księgozbiór Biblioteczny jest stale doposażany.

Informacja dotycząca dotacji, którą otrzymała
biblioteka szkolna.

Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015.1667), nasza biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 15.000zł.

Otrzymane środki muszą być przeznaczone wyłącznie na zakup nowości czytelniczych. Zakup książek poprzedzony jest wnikliwą analizą ofert kilku księgarni internetowych i wybór dokonywany jest na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej.

Skip to content