LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rada Rodziców

przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. w roku szkolnym 2017/2018:

pani Monika Krycia
pani Renata Mikołajczaj
pani Joanna Grudniewska
pani Ewelina Binkiewicz
pan Krzysztof Szczepankiewicz