Nazwy szkoły

Nazwy Naszej Szkoły

Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Orzyczyną były zmiany w strukturze i organizacji szkoły. W świadomości Ostrowczan

znana jest jako
STASZIC” lub „Pierwsze liceum

 

 

1906 – 1919 ŚREDNIA SZKOŁA ŻEŃSKA

1919 – 1931 GIMNAZJUM ŻEŃSKIE

1931 – 1937 GIMNAZJUM ŻEŃSKIE im. Stanisława Staszica

1937 – 1946 GIMNZAJUM i LICEUM im. Stanisława Staszica

1946 – 2002 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica

2002 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I im. Stanisława Staszica

Skip to content