Informacje dla Rodziców

vulcan-350X85

Rok szkolny 2023/2024:

Rozporządzenie MEiN z dn. 13.12.2021r.

** Tekst rozporządzenia **

Oferta Ubezpieczeniowa dla uczniów
instrukcja_zgloszenia_szkody
wniosek_interrisk_do_zgloszenia_roszczenia
mLegitymacja

mLegitymacja

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

poniedziałki godzina 16.00

11.09.2023.  kl. I

13.09.2023.  kl. II-IV środa wybór Rady Rodziców

6.11.2023. kl. I-IV

22.01.2024. kl. I-IV

22.04.2024. kl. I-IV

.

INFORMACJA dla RODZICÓW

            Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., ul. J. Kilińskiego 19

informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka – NZPŚ Szkolmed.

  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój nr 9.

  3. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Marzena Przysucha, w gabinecie stomatologicznym nr 14 przy ul. J. Słowackiego 23- Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Przychodni Ars-Med, tel. 41 2479974.

  4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

  5. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się

    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

  6. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły.

Załącznik nr 2 Zgoda na podawanie leków

Załącznik nr 1 Dane ucznia dla potrzeb medycyny szkolnej

Załącznik nr 3 Zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną

Dyrektor szkoły

Dorota Waliszczak

KOŁA PRZEDMIOTOWE

Artystyczny Klub Filmowy – Wojciech Szymański
Zespół Tańca Red Goo – Monika Żardecka

Zajęcia prowadzone przez p. psycholog

Warsztaty rozwoju osobistego

Skip to content