LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje dla Rodziców

vulcan-350X85

Rok szkolny 2021/2022:

Oferta Ubezpieczeniowa dla uczniów
mLegitymacja

mLegitymacja

Instrukcja zgłoszenia szkody NNW dziecka

SPOTKANIE  WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI KL  I-III

W dniu  18 października 2021r. (poniedziałek) o godzinie 16.00

odbędzie się spotkanie

wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

poniedziałki godzina 16.00

6.09.2021.  kl. I

18.10.2021. kl. I-III

11.02.2022. kl. I-III

25.04.2022. kl. I-III

.

INFORMACJA dla RODZICÓW

            Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., ul. J. Kilińskiego 19

informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka – NZPŚ Szkolmed.

  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój nr 9.

  3. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Marzena Przysucha, w gabinecie stomatologicznym nr 14 przy ul. J. Słowackiego 23- Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Przychodni Ars-Med, tel. 41 2479974.

  4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

  5. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się

    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

  6. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły.

Załącznik nr 2 Zgoda na podawanie leków

Załącznik nr 1 Dane ucznia dla potrzeb medycyny szkolnej

Załącznik nr 3 Zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną

p.o. Dyrektor szkoły

Dorota Waliszczak

SKS w LO Nr I

Piłka siatkowa chłopców – Mirosław Bocheński
Piłka siatkowa dziewcząt – Katarzyna Mierzwińska-Cichosz
Piłka koszykowa chłopców – Maciej Krawczyk
Tańce dziewcząt – Monika Żardecka
Tenis stołowy – Mirosław Bocheński
Koło szachowe – Mirosław Bocheński

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Fizyka –
Chemia – Urszula Cędzikowska
Matematyka –
Biologia – Danuta Majewska, Jolanta Wojtas
Język angielski – Wiesława Grudzień, Katarzyna Góra, Eliza Firmanty
Język niemiecki – Monika Borzym

 

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów
 z wszystkich przedmiotów maturalnych

Matematyka
Język angielski
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Konsultacje z języka hiszpańskiego
Konsultacje z języka włoskiego
Konsultacje z języka niemieckiego
Konsultacje z języka rosyjskiego
Konsultacje z języka francuskiego
Biologia
Fizyka

 

KOŁA PRZEDMIOTOWE

Język niemiecki – Monika Borzym , Beata Kot
Język francuski – Karina Dominik
Język rosyjski – Monika Żardecka
Język angielski – Katarzyna Góra, Dorota Waliszczak, Wiesława
Grudzień
Biologia – Jolanta Wojtas

Artystyczny Klub Filmowy – Wojciech Szymański
Zespół Tańca Red Goo – Monika Żardecka

Zajęcia prowadzone przez p. psycholog mgr Annę Adamską

Warsztaty rozwoju osobistego

Rekrutacja na rok 2021/2022 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close