Jubileusz 100-lecia

W dniu 7 października 2006r. w Naszej Szkole miały miejsce obchody 100-lecia jej istnienia.

Na hali sportowej tłumnie zgromadzili się zaproszeni goście i absolwenci z okazji II Zjazdu Absolwentów „Staszica”.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego.

       

Gospodarzem uroczystości był Starosta Ostrowiecki Waldemar Marek Paluch. Gości przywitała również Dyrektor Szkoły Grażyna Kałamaga. Wśród zaproszonych gości głos zabrali m. in.:

      

Wicewojewoda Świętokrzyski Lech Janiszewski (zdjęcie po lewej) oraz Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Inga Kamińska (zdjęcie po prawej)

     

Były dyrektor Szkoły Mirosław Zgadzajski (zdjęcie po lewej) oraz Dyrektor Gimnazjum ze Spardorfu Klaus Dünn (zdjęcie po prawej)

Absolwentów przywitała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Absolwentów „Staszica” Krystyna Ostatkiewicz. Szczególnie gorąco, oklaskami na stojąco powitano byłego dyrektora szkoły Eugeniusza Szulewskiego i najstarszego absolwenta Jana Tabaszewskiego, który w asyście dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

     

     

Po części oficjalnej miał miejsce program artystyczny.

     

     

Z okazji Jubileuszu została  wydana monografia oraz pamiątkowy medal i stempel pocztowy:

     

Goście mogli obejrzeć przygotowane wystawy: zdjęć archiwalnych, wyłożonych kronik szkolnych, fotografie Krzysztofa Cioka, Tadeusza Kurka. Mogli wpisać się do księgi pamiątkowej:

          

W salach lekcyjnych absolwenci spotkali się w grupach rocznikowych i wspominali stare dobre czasy.

BYŁO CO WSPOMINAĆ!!!

O godzinie 20.00 rozpoczął się Bal Wspomnień.

Skip to content