105. rocznica Odzyskania Niepodległości w naszym mieście z udziałem pocztu sztandarowego naszej Szkoły

„ Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości” Józef Piłsudski.

     W miejskie obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, włączyli się jak co roku, nasi przedstawiciele z dyrekcją szkoły p. Dorotą Waliszczak i p.Tomaszem Kwiatkowskim.

     Gabriela Górniak, Brajan Dybiec i debiutująca w roli asystującej Oliwia Turbakiewicz wraz z wychowawcą p. Dariuszem Kaszubą uczestniczyli w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, przemarszu pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uroczystości składania wiązanek i zniczy, w tym Ognia Niepodległości z Kostiuchnówki na Ukrainie.

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content