11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

   

     Droga Polski do niepodległości była procesem niełatwym, stopniowym i długotrwały, prowadzącym do symbolicznej daty 11 listopada. To ogólna mobilizacja narodu i militarne zwycięstwa w połączeniu z zakończeniem I wojny światowej rozejmem w Compiegne 11 listopada 1918 r. pozwoliły narodzić się państwu po stu dwudziestu trzech latach niewoli. Poczucie spełnienia pragnień kilku pokoleń, wzruszenie i nieukrywany entuzjazm ogarnęły mieszkańców polskich ziem trzech zaborów: 

,,Niepodobna oddać upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po latach prysły kordony, nie ma ich. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! […] Cztery pokolenia nadaremnie na tę chwilę czekały, piąte doczekało […]”. Pisał Jędrzej Moraczewski – premier RP w latach 1918 – 1919. 

   Upamiętnienie tamtych szczególnych dni towarzyszy wszystkim uroczystościom przywołującym odrodzenie Państwa, w tym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i akademii w naszym liceum. Pamięć i tożsamość to przewodnie hasła w szkolnym scenariuszu obchodów Święta Niepodległości. W sto trzecią rocznicę odzyskania wolności warto podjąć głęboką refleksję historiozoficzną i obywatelską. Co pamiętamy z burzliwych wydarzeń pierwszych dziesięcioleci XX wieku? Jak postrzegamy architektów II Rzeczypospolitej, ich etos myśli i czynu? Jaką rolę w dziele konsolidacji odegrali ludzie młodzi? W jaki sposób współcześnie rozumiemy pojęcia: ojczyzna, patriotyzm, naród i państwo? Czy otaczamy narodowe symbole i wartości szczególną atencją, szacunkiem? Wreszcie, czy splendor wolności dany jest raz na zawsze? 

   Prowadzący koncert i jego uczestnicy, odwołując się do autorytetów moralnych – najbardziej zasłużonych Polaków w historii, trafnie definiowali współczesny wymiar wolności jako troskę o duchową wspólnotę ludzi wyrosłych w tradycji przodków, suwerenność jednostek w niezależnym politycznie kraju, zadanie i jednocześnie patriotyczne zobowiązanie. Dostrzegli, że w łańcuchu pokoleń, które trwały przed nami, możemy odnaleźć wiele wskazówek, jak dziś postępować, budować i wzmacniać naszą ojczyznę. Celebrowanie niepodległości Polski stało się przypomnieniem najważniejszej zdobyczy XX w. – projektu wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. 

dr Izabela Bańczerowska 

mgr Grzegorz Krysa 

link do nagrania: 

https://www.facebook.com/TV-Staszic-106526971780936/ 

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content