40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

     13 grudnia 2021 obchodziliśmy 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

To dramatyczne wydarzenie, które odcisnęło swoje piętno na wielu pokoleniach Polaków nigdy nie powinno być zapomniane. Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, system bolesnych represji i trudności w życiu społeczno-ekonomicznym doprowadziły do załamania się wiary w lepszą przyszłość.

     Aby przybliżyć te dramatyczne dni odbyło się spotkanie z jednym z bohaterów tych dramatycznych wydarzeń. Na zaproszenie pani dyrektor Doroty Waliszczak i pana Sławomira Miszczuka przyszedł do nas z wizytą pan Jerzy Jabłoński – jeden z organizatorów strajków w ówczesnej hucie Ostrowiec im. Marcelego Nowotki. Spotkanie z żywą legendą świętokrzyskiej Solidarności, ofiarą represji reżimu stanu wojennego stało się kanwą do dyskusji na temat okoliczności jego wprowadzenia i skali represji jakie dotknęły wówczas polskie społeczeństwo.

     Młodzież naszego liceum z ciekawością wysłuchała wspomnień pana Jerzego Jabłońskiego i przedstawionym przez niego obrazem ciemnej karty w historii naszego kraju jakim był stan wojenny. Ukazany przez pryzmat losów jednego z wielu, często anonimowych przywódców strajkowych pokazują zarówno heroizm ich postaw jak i system represji który spadł na nich, często długo po zniesieniu stanu wojennego. Nasze liceum stara się poprzez spotkania z żywą historią wzbogacać wiedzę historyczną i społeczną uczniów.

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content