Finał XX Olimpiady Znajomości Afryki

     W dniach 05 – 07 kwietnia 2022 roku odbył się w Lublińcu ogólnopolski finał XX Olimpiady Znajomości Afryki, organizowanej przez Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród 48 finalistów z całego kraju znalazł się Jakub Szwagierczak z klasy 3 Bg z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     XX –ta edycja olimpiady rozpoczęła się w grudniu 2021 roku od etapu szkolnego, do którego przystąpiło dziewięciu uczniów naszej szkoły. Zgodnie z regulaminem zawodów, wyłoniono dwóch najlepszych uczniów: Natalię Kassaraba z klasy 3 Eg i Jakuba Szwagierczaka z klasy 3 Bg, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

     Drugi etap olimpiady odbył się 05 marca 2022 roku w Piekoszowie, gdzie znakomicie zaprezentował się Jakub Szwagierczak, który uzyskał z testu 52 punkty, kwalifikujące go do finału ogólnopolskiego. Warto dodać, że Jakub został jedynym, obok reprezentanta Skarżyska – Kamiennej, przedstawicielem województwa świętokrzyskiego w finale.

     Ogólnopolski finał XX Olimpiady Znajomości Afryki po raz pierwszy odbył się poza Warszawą, w malowniczo położonym Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA koło Lublińca. Gospodarze nie tylko bardzo sprawnie przeprowadzili zawody finałowe (test wielokrotnego wyboru zawierający 70 pytań), ale zadbali także o uatrakcyjnienie pobytu uczestników i ich opiekunów. Na gości czekała smaczna kuchnia, a wieczorem po interesujących spotkaniach z misjonarzami, odbył się koncert międzynarodowej grupy „Bakuba”, grającej muzykę etniczną, w którym wzięły udział również mieszkające w ośrodku dzieci z Ukrainy.

     Przewodniczący jury a jednocześnie przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady o. prof. dr hab. Jarosław Różański na jej zakończenie podkreślił, że cieszyła się ona wyjątkowym zainteresowaniem, gdyż do etapu szkolnego przystąpiło ponad 1200 uczniów z całej Polski. Wszystkie trzy testy, z finałowym włącznie były bardzo wymagające i zawierały pytania zakresu historii, geografii, wos – u, etnografii i innych dziedzin.

     Każdy z uczestników zawodów finałowych uzyskał zwolnienie z etapu rekrutacji na studia wyższe na wybranych uczelniach, mi.in. UKSW, UW czy UJ. Gala finałowa zakończyła się wręczeniem nagród – dyplomów i zaświadczeń dla finalistów i laureatów XX edycji Olimpiady Znajomości Afryki. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu Jakuba Szwagierczaka ucznia LO Nr I St. Staszica odniesionego w trudnej, wymagającej dużego zasobu wiedzy i zaangażowania olimpiadzie.

     Gratulacje dla Jakuba, jego nauczyciela – opiekuna p. Sławomira. Miszczuka oraz podziękowania dla Dyrekcji szkoły – pani dyrektor Doroty Waliszczak i pana wicedyrektora Tomasza Kwiatkowskiego, wychowawcy klasy 3 BG, p. Monice Żardeckiej za pomoc i wsparcie przy organizacji zawodów szkolnych i wyjazdów na kolejne etapy olimpiady.

Gratulujemy!

źródło:

https://olimpiada.uksw.edu.pl/node/52

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content