Dystrybucja tabletek aktywnego jodu

     Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak BiZK.I.6321.9.2022 z dnia 6.10.2022 r.

BROSZURA INFORMACYJNA

     Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

Inspektor Ochrony Danych, St. Spec. ds. BHP, Koordynator ds. dostępności

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Tel. 41 247 69 33

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content