Akademia Bezpieczeństwa w Staszicu

     LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako jedyne w powiecie ostrowieckim zostało zgłoszone do udziału w projekcie Akademia Bezpieczeństwa.

     Dzięki udziałowi w w/w projekcie uczniowie placówki mogli wziąć udział w szeregu działań zwiększających świadomość zagrożeń, a przede wszystkim poznać zasady prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.  Odbywały się warsztaty samoobrony, pokazy, pogadanki z przedstawicielami odpowiednich służb jak: policja, straż miejska czy straż pożarna.

     „Program Akademii Bezpieczeństwa” realizowany w naszej szkole pozwala zwiększyć świadomość naszych uczniów na temat procedur, jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia życia” -mówi dyrektor szkoły p. Dariusz Kaszuba.

     W ramach udziału w projekcie Akademia Bezpieczeństwa uczennica Martyna Szwagierczak zdobyła II miejsce w konkursie multimedialnym „Bezpieczni w sieci „. Serdecznie gratulujemy! Szkoła otrzymała również szereg pomocy dydaktycznych w ramach projektu.

 

     Jako jedyna placówka w powiecie LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający znajomość procedur działania w sytuacjach zagrożenia.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Wiosenna przerwa świąteczna

    marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content