„Akcja Defibrylacja” – Każdy może uratować życie!

CELE kampanii:

* „obalenie mitów” dotyczących obaw związanych z użyciem
defibrylatorów AED
* zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie powszechnego
dostępu do defibrylatorów AED
* propagowanie zasad udzielania I pomocy przedmedycznej

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyska Policja, Komenda Miejska i Wojewódzka PSP w Kielcach.
PARTNERZY: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Straż Miejska, PZU Zdrowie, Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
Film edukacyjny(link poniżej) nakręcony w ramach kampanii, ukazuje miejsca w przestrzeni publicznej w jakich można znaleźć defibrylatory AED oraz jak użyć takiego urządzenia w sytuacji zatrzymania krążenia.

 

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content