Akcja profilaktyczno – wychowawcza dla klas pierwszych

W naszym liceum rozpoczęła się akcja profilaktyczno – wychowawcza dla klas I-szych .     Uczniowie z sześciu pierwszych klas już rozpoczęli spotkania z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. Tematem przewodnim akcji jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz kwestia osobistej odpowiedzialności za swoje czyny.

     Jest mowa o przemocy nie tylko tej czynnej, ale i biernej , zastraszaniu, hejcie i innych formach nieadaptacyjnych zachowań , dla których nie ma przyzwolenia w naszej szkole.

 

Skip to content