Brązowa tarcza dla Staszica – ranking Perspektyw 2021

     Nasza szkoła rokrocznie pojawia się w rankingu Perspektyw, który odzwierciedla przyrost wiedzy uczniów danego liceum. W bieżącym roku zajęliśmy 18 miejsce w województwie świętokrzyskim. Ponadto jesteśmy jedynym Liceum z terenu Powiatu Ostrowieckiego, które zanotowało postęp w tegorocznym rankingu. Awans świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów, nie tylko tych najlepszych – również słabszych do egzaminów zewnętrznych, umożliwiając im osiąganie coraz lepszych wyników na egzaminie maturalnym. Uczniowie naszego liceum uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach odnosząc sukcesy na szczeblu wojewódzkim, centralnym oraz europejskim (I miejsce w Europie w Konkursie o Prawach Człowieka).

      Warunkiem sukcesu jest dobrze przygotowana kadra pedagogiczna- podnosząca swoje  kwalifikacje na  licznych szkoleniach, webinariach oraz studiach podyplomowych.  Dzięki temu, nasze zajęcia zdalne prowadzone są w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi (np. tablety graficzne). Nie bez znaczenia jest także dobra infrastruktura szkoły, zapewniająca wszechstronny rozwój, także w zakresie wychowania fizycznego. Od kilku lat Staszic cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych – obecnie uczęszcza do naszego liceum  519 uczniów, akcje rekrutacyjne odnoszą sukces- np. w roku podwójnego naboru utworzyliśmy aż 9 klas pierwszych.

     Sukces w rankingu, to nie tylko wynik ostatniej chwili – tylko proces wzrostowy we wszystkich dziedzinach życia szkoły przez ostatnie lata. Niewątpliwie sukces, z którego się cieszymy, jest efektem ciężkiej pracy, dużego zaangażowania całego grona i dyrekcji – grupy dobrze zorganizowanych, współpracujących ze sobą, rozumiejących się ludzi, którzy doskonale wiedzą, że tylko praca zespołowa przynosi sukces – uważam, że to też jest jednym z filarów dużego naboru, który z roku na rok stawał się coraz bardziej imponujący. Proponowane młodzieży profile klas – które stanowią już tradycje w naszej szkole, choćby klasy o profilu dziennikarsko – filmowym, niewątpliwie podnoszą możliwości rozwoju nie tylko  naszego ucznia ale i całej szkoły. Mamy tu na myśli innowacje pedagogiczne w postaci warsztatów, kinowych i szkolnych seansów filmowych, a także licznych wyjazdów do telewizji i teatru na spotkania studyjne.

     Liczne komentarze na fanpage szkoły odnośnie zajęć prowadzonych u nas jako dodatkowe – mam na uwadze zajęcia koła filmowego, SKS lub psychoprofilaktyczne z psychologiem szkolnym –pokazują  wyraźnie, że są one bardzo pomocne i ciekawe dla młodzieży, która czuje się u nas właściwie  podmiotowo traktowana.

     Sukces to ciągły rozwój i tak pojmujemy go wszyscy. Bo choć uważamy, że nasi nauczyciele to specjaliści w swoich dziedzinach – jest dla mnie imponującym, że ciągle się doskonalą, rozwijają, zdobywają nowe kompetencje, co niewątpliwie przekłada się na sposób pracy z uczniami i jak widać przynosi wspaniałe, wymierne rezultaty.

Mamy świadomość, że każda szkoła dba o swoich uczniów ale my… dbamy o nich naprawdę z wielkim pietyzmem i uwagą.

Zachęcam do lektury ostatniego numeru Gazety Ostrowieckiej o rankingu Perspektyw oraz
http://ostrowiecnews.pl/…/ranking-perspektyw-2021…/

 

Ostrowiec News

Ranking Perspektyw 2021- Brązowa Tarcza dla Staszica!

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content