Drzwi Otwarte UMCS

     W dniu 21 marca młodzież naszego liceum wzięła udział w  Drzwiach Otwartych UMCS, największej lubelskiej Uczelni.

 

     Udział w Drzwiach Otwartych był świetną okazją do zapoznania się z ofertę edukacyjną, praktycznym wymiarem studiów i możliwościami wszechstronnego rozwoju.

     Uczniowie poznali  przebieg procesu rekrutacyjnego i wymagani stawiane przed kandydatami na studia.

 

     Program wydarzenia obejmował między innymi spotkania z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy podali praktyczne wskazówki, ułatwiające pisanie egzaminu dojrzałości. 

 

Uczniowie mieli również możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych, przeprowadzonych przez zagranicznych studentów, rozmowy z doradcami zawodowymi oraz psychologami, a także przedstawicielami Biura Spraw Studenckich i programu Santander Universidades, zachęcającymi do udziału w stażach i stypendiach.

 

     Przewidziano również  wycieczkę po kampusie uniwersyteckim . 

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content