I Międzypowiatowy Konkurs Językowy ”JĘZYKOmaniacy w Staszku”

W dniu 28.03.2022 r. odbył się w naszej szkole I Międzypowiatowy Konkurs Językowy ”JĘZYKOmaniacy w Staszku” dla uczniów szkół podstawowych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowieckiego -Pani Marzeny Dębniak oraz Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pana Jarosława Górczyńskiego.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas  VII-VIII szkół podstawowych powiatu ostrowieckiego oraz powiatów ościennych i odbył się w trzech kategoriach językowych: język angielski, język niemiecki oraz język francuski. Organizatorom udało się zgromadzić wielu uczestników  chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności językowych i osiągnąć szczytny cel, a mianowicie rozwijać zainteresowania i uzdolnienia językowe młodzieży oraz zmotywować uczniów do poszerzania wiedzy i podnoszenia  umiejętności lingwistycznych. Organizatorom przyświecał również cel nawiązania i pogłębiania już istniejącej współpracy między szkołami w mieście i powiecie.

 

Uczestnicy doskonale się bawili, mieli okazję zapoznać się z ofertą I LO im. St. Staszica zarówno pod względem edukacyjnym, jak i logistycznym. Koordynatorem wydarzenia była p. Justyna Walczak, jednocześnie odpowiedzialna za część językową z jęz. angielskiego wraz z p. Katarzyna Górą. Język niemiecki nadzorowała p. Beata Kot, a jęz. francuski p. Karina Kateusz- Dominik.

     Lekcje pokazowe oraz ofertę edukacyjną placówki  przybyłym gościom  przedstawiły p. Monika Borzym oraz p. Wiesława Grudzień.

 

 Wyłonieni zwycięzcy w każdej kategorii językowej otrzymali atrakcyjne nagrody , współfinansowane przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta- patronów przedsięwzięcia.

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content