I miejsce w w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „NichtWortWörtlich” w Lublinie

Uczniowie: Weronika KasprzykZofia Mikołajczak oraz Dawid Nowak zajęli pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Nicht WortWörtlich”, zorganizowanym przez Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie.

 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego i twórczego podejścia do nauki języka niemieckiego poprzez włączenie do pracy z materiałem językowym szeregu innych elementów, takich jak muzyka, dźwięk, obraz, teatr, poezja czy współczesne technologie.

Jury, reprezentowane przez pracowników naukowych UMCS oraz obywatelki Niemiec, absolwentki Wydziału Historii Uniwersytetu w Berlinie, oceniali merytoryczność prac, poprawność językową oraz bogactwo językowe.

Cieszymy się bardzo, tym bardziej, że powtórzyli oni sukces z ubiegłego roku i potwierdzili swoje wysokie kompetencje językowe. GRATULUJEMY!

Monika Borzym i Beata Kot

Skip to content