Informacja dla Rodziców – profilaktyka zdrowotna

INFORMACJA dla RODZICÓW

            Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., ul. J. Kilińskiego 19

informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka p. Grażyna Łabędzka- NZPŚ Szkolmed.

  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój nr 9.

  3. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Marzena Przysucha, w gabinecie stomatologicznym nr 14 przy ul. J. Słowackiego 23- Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Przychodni Ars-Med, tel. 41 2479974.

  4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

  5. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się

    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

  6. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły http://www.staszic.ostrowiec.pl/ w zakładce Dla Rodziców.

Dyrektor szkoły

Dariusz Kaszuba

Skip to content