Język francuski – online

     Jednym z wielu przywilejów przynależności do RESA, sieci szkół w Polsce zaangażowanych w promocję języka francuskiego, jest korzystanie z bezpłatnych, solidarnościowych szkoleń dla nauczycieli i lekcji języka francuskiego dla naszych uczniów.

     23 stycznia 2023 roku uczniowie naszego liceum, wraz z zaproszonymi uczniami szkół podstawowych uczących się języka francuskiego, wzięli udział w pierwszej części lekcji online, przeprowadzonej przez panią Aida Beauvillain Harka– nauczyciela języka francuskiego w obecności pani Sarah Maria, wolontariuszki współpracującej z organizacją Francophonie.

     Lekcja odbywała się na platformie Zoom od godz. 17.00 do godz. 18.30, a tematem było hasło „ Solidarité” – solidarność.

     Uczniowie zmagali się z wieloma zadaniami, których celem było wspólne wypracowanie definicji „solidarność”, stworzenie listy z przykładami solidarności zarówno w życiu szkolnym jak i codziennym, prywatnym, zaprezentowanie przykładów/sytuacji, w których sami doświadczyli solidarności.

Na początku zajęć prowadząca zwróciła się do uczniów takimi słowami:

„  Ta lekcja języka francuskiego online to nie jest egzamin, tu nie stawia się ocen, tu nie krytykuje się za popełniane błędy.

 Bierzecie w tym wydarzeniu udział dobrowolnie po to, żeby doświadczać nowych rzeczy, żeby stawiać czoła nowym wyzwaniom, żeby się uczyć, a przede wszystkim żeby bawić się  językiem obcym, którego uczycie się w szkole”

     Kolejna lekcja odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o tej samej godzinie i na tej samej platformie. W lekcji online wzięli udział następujący uczniowie:

Julia Skowron 2c, Maja Barańska 2b, Aleksandra Libuda 3b, Nawojka Wojtasik 3b, Natalia Imiełowska 3b, Rozalia Glibowska – PSP nr 7, Katarzyna Machula – PSP nr 7, Klaudia Nowakowska – PSP nr 1, Emilia Gronkowska – PSP 1, Rafał Kępiński – PSP nr

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content