Kolejny sukces humanistyczny

Weronika Kasprzyk i Aleksandra Winiarska zostały zakwalifikowane przez jurorów Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego do etapu okręgowego

Nasza szkoła może pochwalić się kolejnym sukcesem humanistycznym – Weronika Kasprzyk i Aleksandra Winiarska, uczennice klasy 2b zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Udział w tym przedsięwzięciu wymaga od uczestników nie tylko ogromnego zaangażowania, gdyż wiąże się z opanowaniem materiału literackiego i językowego realizowanego w liceum w zakresie rozszerzonym, ale także pasji polonistycznej, widocznej m. in. w umiejętności przeprowadzania wnikliwej analizy problemów humanistycznych.

Na etapie szkolnym uczennice przygotowały prace o charakterze problemowym, które dotyczyły spotkania, jako obrazu i motywu w twórczości Adama Mickiewicza oraz analizy polskiej mowy internetowej.

Wypowiedzi Weroniki Kasprzyk i Aleksandry Winiarskiej, opracowane pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p.Katarzyny Szczerbińskiej, zostały wysoko ocenione przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jurorzy docenili samodzielność, oryginalność opracowania tematów, a także wysoki poziom językowy prac i zakwalifikowali ich autorki do etapu okręgowego XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Weronice Kasprzyk i Aleksandrze Winiarskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content