Konkurs fotograficzny pt. „Moje klimatyczne miejsce do czytania” – info

Regulamin konkursu

 

Ostrowiec Św. 11.09.2020 r.

Regulamin Konkursu fotograficznego „Moje klimatyczne miejsce do czytania”

I. Organizator, cele, temat i kategorie Konkursu

 1. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Św., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św.

 2. Celem konkursu jest promocja czytania, zachęcanie do sięgnięcia po książkę, popularyzacja czytelnictwa, wskazywanie związków pomiędzy czytaniem a fotografią.

 1. Konkurs obejmuje jedno amatorskie zdjęcie wykonane telefonem komórkowym, przedstawiające klimatyczne miejsce do czytania i książkę (mile widziana na zdjęciu również osoba czytająca).

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich z Ostrowca Św., którzy prześlą zdjęcie w jpg zgodnie z niniejszym regulaminem.

 2. Każdy uczestnik przesyła drogą e-mail na adres: biglowna@wsbip.edu.pl jedno zdjęcie opatrzone tytułem wraz z imieniem, nazwiskiem oraz nazwą szkoły i klasy, wcześniej nigdzie niepublikowane i nienagradzane, zgodne z tematyką Konkursu.

 3. Dodatkowo uczestnik umieszcza to zdjęcie opatrzone tytułem w Wydarzeniu na FB Organizatorów „Moje klimatyczne miejsce do czytania”, gdzie zostanie również opublikowany Regulamin konkursu.

III. Zasady Konkursu

 1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jedno zdjęcie, które pozostaje w dyspozycji Organizatorów.

 2. Termin nadsyłania mailowego i umieszczania w Wydarzeniu na FB Organizatorów „Moje klimatyczne miejsce do czytania” zdjęć mija 30 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu 10 października 2020 r.

 3. TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 5 PAŹDZIERNIKA 2020R.

link na FB

III. Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje

 1. Organizatorzy powołują Jury Konkursu. W jego skład wejdą osoby związane z szeroko pojętą literaturą oraz sztuką. Werdykt Jury jest ostateczny. Jury przyzna I, II, i II miejsce oraz 3 wyróżnienia. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają nagrody. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.

 1. Zdjęcia będą oceniane pod względem: pomysłu i oryginalności.

 2. Spośród przesłanych prac Jury wybierze 30. Ich autorzy zostaną zaproszeni 10 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej (budynek OBK), gdzie podczas „Nocy Bibliotek” nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych lub wyróżnionych prac na stronie internetowej Organizatora Konkursu w celu promocji książki i czytelnictwa.

 2. Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na: przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu – Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu i w Ostrowcu Św. ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św., Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Św. ul. Siennieńska 54 27-400 Ostrowiec Św., Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filię w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., Osiedle Ogrody 26 – danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), nieodpłatne publikowanie pracy, umieszczanie i prezentowanie wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku dzwoniąc pod numer 41 260 40 47 lub pisząc na adres e-mail: biglowna@wsbip.edu.pl

do pobrania

Nadchodzące wydarzenia
 1. Akademia z okazji Dnia KEN

  październik 13
Skip to content