LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Kolejny sukces humanistyczny

Nasza szkoła może pochwalić się kolejnym sukcesem humanistycznym – Zuzanna Malinowska i Martyna Polak uczennice klasy 3bp zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Udział w tym przedsięwzięciu wymaga od uczestników nie tylko ogromnego zaangażowania, gdyż wiąże się z opanowaniem materiału literackiego i językowego realizowanego w liceum w zakresie rozszerzonym, ale także pasji polonistycznej, widocznej m. in. w umiejętności przeprowadzania wnikliwej analizy problemów humanistycznych.

Na etapie szkolnym uczennice przygotowały prace o charakterze problemowym. Temat wypowiedzi brzmiał: średniowiecze – „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem?

Prace Zuzanny Malinowskiej i Martyny Polak, opracowane pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p. Katarzyny Szczerbińskiej, zostały ocenione przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jurorzy docenili samodzielność, oryginalność opracowania tematów, a także wysoki poziom językowy prac i zakwalifikowali autorki do etapu okręgowego LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zuzannie Malinowskiej i Martynie Polak serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content