LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego – Kielce 2019.

C.D. MTPO W KIELCACH

Opiekunowie: dyrektor Dariusz Kaszuba, nauczyciel Monika Borzym