Mikołajki po angielsku

6 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs w języku angielskim dla uczniów klas pierwszych. Miał on na celu sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności językowych najmłodszych uczniów na temat tradycji  Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych.

     Test obejmował zadania: rozumienie ze słuchu, test wielokrotnego wyboru (m.in. na temat zwyczajów, potraw, postaci, dzieł kultury dotyczących świąt) oraz zestawienie podobieństw i różnic w tradycjach polskich i angielskich/amerykańskich. Pani Dyrektor Dorota Waliszczak życzyła uczestnikom powodzenia w konkursie. Pierwszoklasiści byli zaangażowani w pracę, zaprezentowali wysoki poziom wiedzy oraz duży zasób słownictwa właściwego dla tematyki konkursu. Pan Dyrektor Tomasz Kwiatkowski wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Zwyciężyła reprezentacja klasy 1 e w składzie: Sandra Karpacka, Eliza Kałuża, Bartosz Niezgoda.

Drugie miejsce zajęła klasa 1c ( Martyna Cieśla, Aleksandra Cieślik, Michał Bednarski).

Na trzecim miejscu znalazła się klasa 1a ( Ola Przydatek, Kamila Mikos, Oliwia Rutkowska).

     Pozostałe miejsca zajęły kolejno: 1f, 1d oraz 1b. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Cieszymy się, że nasza młodzież, zachęcona przez nauczycieli, zgłębia swoją wiedzę w języku obcym. Konkurs, przygotowany przez p. Elizę Firmanty był kolejnym wydarzeniem służącym propagowaniu kultury krajów anglojęzycznych.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content