Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii

     Młodzież z  LO  Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz kolejny miała możliwość  wzięcia udziału w  warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii, które miały miejsce w dniach 3-8.10.2022r. Uczniowie w tym roku wybrali program: Londyn śladami Harry’ ego Pottera, dzięki czemu zwiedzili nie tylko stolicę , ale również słynne miasteczko uniwersyteckie jakim jest Oxford.

     Tegoroczne warsztaty były bardzo intensywne, uczestnicy mieli napięty program, o co zadbała organizatorka  wycieczki – Justyna Walczak, a nad realizacją celów poznawczych, kształcących oraz wychowawczych wycieczki czuwali również opiekunowie: p. Aleksandra Chmielewska, p. Wiesława Grudzień oraz p. Katarzyna Szczerbińska.

     W trakcie tej eskapady językowej typowo zmienna angielska pogoda nie przeszkodziła nam w naszej  Muggle Tour-  śladami Harry’ego Pottera i udało nam się zwiedzić m.in. Oxford , a tam  Sheldonian Theatre,  bibliotekę Bodleian; The Tower of London, Muzeum  Nauki, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Wiktorii i Alberta, Galerię Narodową, niemalże całą tzw. Theatre Land, Picadilly Circus, Covent Garden , dzielnicę Soho i The City.

 

     Podczas wyjazdu uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności językowe nie tylko podczas zwiedzania, ale również robiąc zakupy, rozmawiając z anglojęzycznym przewodnikiem czy tez prowadząc konwersacje z członkami rodzin u których byli zakwaterowani. Ponadto każdy uczestnik otrzymał karty pracy do uzupełnienia na podstawie tego co danego dnia zwiedził, widział i doświadczył.

 

     Uczniowie wykazali się nie tylko doskonałymi umiejętnościami językowymi, ale również samodyscypliną i poszanowaniem odmiennej kultury oraz zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Postawa uczestników wnosiła ogrom pozytywnej energii każdego dnia, czuliśmy się jak jedna wielka rodzina, bo łączy nas przecież szkoła, którą wszyscy wspólnie tworzymy. Ten wyjazd po czasie pandemii, długiej izolacji, a  w efekcie  osłabieniu relacji międzyludzkich miał dla naszej społeczności podwójny wymiar : edukacyjny i interpersonalny.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content