Nauczanie hybrydowe – terminy

     W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16.10.2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, od poniedziałku 19.10.2020r. tryb nauczania w liceum zostaje zmieniony na hybrydowy.

Harmonogram:

19-23.10.2020r. nauczanie zdalne obejmuje wszystkie klasy II oraz kl. 3b; klasy I i III uczą się stacjonarnie

26-30.10.2020r. – nauczanie zdalne obejmuje klasy I i III; wszystkie klasy II  i kl. 3b uczą się stacjonarnie

     W przypadku konieczności utrzymania nauczania hybrydowego, cykl ten będzie powtarzany. Zdalne nauczanie odbywać się będzie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny prac ucznia wykonywanych w domu.

     Obowiązującą w procesie zdalnego nauczania aplikacją jest Microsoft Teams, Zoom itp. oraz pomocniczo e-dziennika. Lekcja on-line trwa 30 min., pozostałe 15 min. nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Kaszuba

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content