Nauczanie hybrydowe w maju

Zarządzenie Nr 15/2021

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie czasowego nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29.04.2021r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 17 maja 2021r. do 29 maja 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe.

 § 2

Od dnia 17 maja 2021r. do 21 maja 2021r. na zajęcia w szkole uczęszczają klasy po szkole podstawowej.

IA, IB, IC, ID, II Ap, IIB p, II Cp, II Dp

Od dnia 17 maja 2021r. do 21 maja 2021r. na zajęciach zdalnych pozostają klasy po gimnazjum.

II Ag, II Bg, II Cg, II Dg, II Eg

Od dnia 24 maja 2021r. do 28 maja 2021r. na zajęcia w szkole uczęszczają klasy po gimnazjum.

II Ag, II Bg, II Cg, II Dg, II Eg

Od dnia 24 maja 2021r. do 28 maja 2021r. na zajęcia zdalnych pozostają klasy po szkole podstawowej.

IA, IB, IC, ID, II Ap, IIB p, II Cp, II Dp

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021r.

Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content