Nauczanie zdalne – nowe terminy

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16.10.2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządza się co następuje:
§ 1
Od dnia 09 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się
zdalne nauczanie

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2020r.

Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content