Nauczanie zdalne po feriach zimowych

Zarządzenie Nr 2/2021

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

 

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.01.2021r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się zdalne nauczanie.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r.

Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content