Nauczanie zdalne – przedłużone terminy

Zarządzenie Nr 16/2020

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

 

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24.11.2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się zdalne nauczanie.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020r.

W-ce Dyrektor Szkoły
Tomasz Kwiatkowski

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content