Nauczanie zdalne w lutym

Zarządzenie Nr 4/2021

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

 

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.01.2021r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 1 lutego 2021r. do 14 lutego 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się zdalne nauczanie.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021r.

Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

Skip to content