Nauczanie zdalne w marcu

Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.02.2021r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 1 marca 2021r. do 14 marca 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się zdalne nauczanie.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r.
Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content