Nauka zdalna przedłużona do 25 kwietnia

Zarządzenie Nr 12/2021

Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.

Podstawa prawna:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.2021r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 19 kwietnia 2021r. do 25 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. przedłuża się zdalne nauczanie.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021r.
Dyrektor Szkoły
Dariusz Kaszuba

  

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content