Oferta edukacyjna dla absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Szanowny Panie Dyrektorze

     Nawiązując do podjętej współpracy pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a Szkołą, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie prowadzonych przez Uczelnie działań w zakresie promocji oferty edukacyjnej. Trudna sytuacja, w której przyszło nam funkcjonować, znacząco ograniczyła możliwości dotarcia do młodzieży szkolnej z najważniejszymi informacjami o rekrutacji – ze względu na pandemię zmieniły się zasady aplikowania na studia.

     Przygotowaliśmy w tym roku bardzo ciekawą i bogatą w nowości ofertę kształcenia. Uczniowie mogą rejestrować się w systemie internetowym już od 25 maja br.

     W ofercie kształcenia PŚk znalazły się aż cztery nowe kierunki studiów: elektromobilność, teleinformatyka, informatyka przemysłowa i inżynieria środków transportu. Ponadto uruchomiliśmy nowoczesne specjalności takie jak: modelowanie informacji o budynkach (BIM), inżynieria proekologiczna i komputerowe systemy sterowania i pomiarów, utworzone pod kątem współpracy z Głównym Urzędem Miar i realizacją ogromnej inwestycji jaką jest budowa Świętokrzyskiego Kampusu GUM w Kielcach. Warto dodać, że od zeszłego roku można studiować na kierunku automatyka i elektrotechnika przemysłowa.

  

  

  

     W załączeniu do wiadomości przesyłam materiały, które można wykorzystać na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że informacje zaciekawią uczniów i pomogą im podąć trudną decyzję, jaką jest wybór uczelni i ścieżki edukacji.

     Pragnę podziękować za dotychczasową współpracę i wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy poszerzać i rozwijać nasze kontakty, które zaowocują realizacją wspólnych przedsięwzięć.

FILM PROMUJĄCY nowe kierunki studiów dostępny jest pod linkie

 https://youtu.be/PWn1W_JrGTk

Pełna OFERTA EDUKACYJNA dostępna jest pod linkiem

https://bit.ly/2YfPIkP

INFORMATOR dla kandydatów

https://bit.ly/3doMwHE

STRONA INTERNETOWA PŚk

https://www.tu.kielce.pl

Z poważaniem

Prof. Artur Maciąg

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Skip to content