Powiatowy Konkurs Geograficzny – Krajobrazy Polski

8 kwietnia odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Geograficzny pod hasłem Krajobrazy Polski. Tematem konkursu były zagadnienia związane z geografia fizyczna Polski i jej krain geograficznych.

Konkurs miał charakter testu, w którym uczestniczyło 16 uczniów szkół podstawowych powiatu ostrowieckiego.

I miejsce zajął Jan Kaleta uczeń PSP Nr1 , II miejsce Jan Markiewicz uczeń PSP Nr 5, III miejsce Oskar Rogowski uczeń PSP Nr 1. IV miejsce exequo zajęli: Zuzanna Nowak PSP Nr 3, Wojciech Kwiatkowski PSP Nr 9, Julia Najdo ZSP w Szewnie, Julia Lis PSP Nr 5, Franciszek Grzesik PSP Nr 1, Lena Czyż ZSP w Szewnie.

Na podsumowaniu wyników konkursu dyplomy i nagrody książkowe wręczyła Pani Dyrektor Dorota Waliszczak.

Konkurs przygotowali Jan Starzomski i Marta Sójka.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content