Projekt „Matematyka bez poprawki”

     Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Matematyka bez poprawki”, realizowanym z inicjatywy Pana Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

     Adresatami programu byli uczniowie klas maturalnych, przystępujący do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku, którzy mają duże trudności z nauką matematyki.

Ze względu na adresatów, program obejmował głównie te treści kształcenia i te umiejętności, które są niezbędne w rozwiązywaniu zadań zamkniętych i zadań krótkiej odpowiedzi. Głównym celem programu było zapewnienie wsparcia dla uczniów w osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Realizacja niniejszego programu była ukierunkowana na pomoc uczniom, którzy z różnych przyczyn mieli duże problemy z nauką matematyki, a zdawanie obowiązkowej matury z tego przedmiotu jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem.

W dniu 12.04.2022r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się podsumowanie powyższego projektu przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika. W uroczystości tej wzięli udział uczniowie naszej szkoły, którzy skorzystali z dodatkowych godzin matematyki wraz z nauczycielem prowadzącym p. Wiolettą Szymczak.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content