Regulamin konkursu na wiersz lub piosenkę o Szkole i Patronie

Regulamin konkursu na wiersz lub piosenkę o Szkole i Patronie
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele: Monika Bożym, Beata Kot i ks. dr Witold Garbuliński.

 2. Celem konkursu jest:

  – pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii szkoły oraz jej patrona,

  – promowanie sylwetki Stanisława Staszica,

  – kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własną szkołą,

  – rozwijanie wyobraźni twórczej,

  – zachęcenie dzieci do prezentowania własnych umiejętności literackich.

 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów LO nr I im. Stanisława Staszica.

 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielnie napisanie wiersza lub piosenki

  o Szkole i patronie szkoły (Stanisławie Staszicu) oraz nagranie filmiku z jego/jej prezentacją.

 5. Powołana komisja będzie oceniała zgodność treści z tematem konkursu.

 6. Wiersz lub piosenka nie mogą być wcześniej publikowane.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na szkolnej stronie internetowej.

 8. Każdy wiersz lub piosenka powinny być opatrzone w informacje o autorze: imię, nazwisko, klasa.

 9. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny zgłosić się

  z przygotowanym utworem do dn. 31 marca 2023 r. do nauczycieli: Moniki Bożym, Beaty Kot, ks. Witolda Garbulińskiego.

 10. Organizator przewiduje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content