LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Skrócone zajęcia lekcyjne

Ze względu na wysokie temperatury, każda godzina lekcyjna w dniach 12-14 czerwca zostaje skrócona o 10 min.

Lekcje rozpoczynają się o 7.20.