Ślubowanie uczniów klas I

Ślubowanie uczniów klas I

     28 września 2020 r. to szczególny dzień w historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Ostrowcu Św. Uczniowie klas pierwszych złożyli w tym dniu ślubowanie na sztandar szkoły, zobowiązując się tym samym do: dbania o dobre imię klasy i szkoły, sumiennego wykonywania uczniowskich obowiązków, rzetelnej pracy w celu poszerzania wiedzy i umiejętności, otwartego patrzenia na świat, bycia kulturalnym, odpowiedzialnym za swoje czyny i wrażliwym na sprawy innych oraz pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości i tolerancji.

  

  

     Tę wyjątkową uroczystość poprowadziły uczennice klasy II – Katarzyna Klimas i Julia Cieślik. Uczniowie czterech klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami najstarszej społeczności szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan dyrektor Dariusz Kaszuba życzył młodym ludziom cierpliwości, wytrwałości, wzajemnej życzliwości i zapału do nauki.

  

  

     W imieniu uczniów klas I zabrała głos Dagmara Chełminiak, podkreślając, że bycie uczniem tej szkoły to zaszczyt i zobowiązanie.

     

 Uroczystość ślubowania uświetnił montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: pani Doroty Mączki, pani Ewy Młodawskiej i pani Katarzyny Szczerbińskiej. W świat poezji wprowadziła zebranych młodzież z klas II: Kamila Kisiel, Oliwia Orzechowska, Julia Bator, Wiktoria Michalska, Weronika Żelazowska, Piotr Maj, Marta Jakubowska, Martyna Szwagierczak, Kacper Nadbrzuchowski, Jakub Szwagierczak. Program wzbogacono o muzyczno-wokalne aranżacje w wykonaniu Aleksandry Wiączek, Patrycji Dziwanowskiej, Julii Miernikiewicz i Marty Jakubowkiej. Szczególne podziękowania należą się niezawodnej grupie technicznej w składzie: Dominik Szczygieł, Kamil Zalewski i Krystian Ruszkawski.

  

Podsumowując spotkanie, prowadzące uroczystość życzyły wszystkim uczniom radosnego odkrywania siebie i realizacji marzeń.

Drodzy pierwszoklasiści! Zdobywajcie szczyty! I rozwijajcie skrzydła!

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content