Ślubowanie uczniów klas I

     16 września 2021 r. to szczególny dzień w historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. Uczniowie czterech klas pierwszych, w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców, złożyli w tym dniu uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, zobowiązując się tym samym do: dbania o dobre imię klasy i szkoły, sumiennego wykonywania uczniowskich obowiązków, rzetelnej pracy w celu poszerzania wiedzy i umiejętności, otwartego patrzenia na świat, bycia kulturalnym, odpowiedzialnym za swoje czyny i wrażliwym na sprawy innych oraz pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości i tolerancji.

     Tę wyjątkową uroczystość rozpoczął wicedyrektor szkoły pan Tomasz Kwiatkowski, odczytując list, który skierowała do uczniów klas I pani dyrektor Dorota Waliszczak.

 

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia,

Szukajcie nowych nieodkrytych dróg!”

     Tymi słowami poety Adama Asnyka pani dyrektor zwróciła się do młodzieży, podkreślając, że przynależność do wspólnoty, której patronuje Stanisław Staszic, zobowiązuje. Być uczniem „Staszica”, oznacza być dziedzicem ponad stuletniej tradycji, pełnej wytrwałej pracy, szacunku dla innych, patriotyzmu i poświęcenia dla dobra wspólnego. Pani dyrektor życzyła młodym licealistom, aby spoglądając z podziwem na chlubną przeszłość, tworzyli równie wspaniałą, pełną nadziei przyszłość, by rozwijali zdolności i talenty, ale także odpowiedzialną postawę, godną ucznia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     Pan dyrektor Tomasz Kwiatkowski również życzył pierwszoklasistom zapału do nauki, cierpliwości, wytrwałości oraz wzajemnej życzliwości. W imieniu uczniów klas I głos zabrała Milena Kabat, podkreślając, że bycie uczniem tej szkoły- szkoły z tradycją, historią i przyszłością- to zaszczyt i zobowiązanie.

 

     Uroczystość ślubowania poprowadzoną przez uczniów klas III: Julię Cieślik i Piotra Maja uświetnił montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: pani Doroty Mączki, pani Katarzyny Szczerbińskiej i pani Ewy Młodawskiej.

     W świat poezji wprowadzili zebranych recytatorzy z klas II i III: Klaudia Bugajska(2a), Dagmara Chełminiak (2a), Zuzanna Gołąbek (2a), Kinga Karasińska(2a), Zuzanna Kijewska(2a), Kalina Kostrzewa(2a), Marta Jakubowska (3bg), Kacper Nadbrzuchowski(3bg), Jakub Szwagierczak(3bg), Faustyna Cieślik (3cg). Program wzbogacono o muzyczno-wokalne aranżacje w wykonaniu Patrycji Dziwanowskiej (3bg), Julii Miernikiewicz (3cg), Marty Jakubowskiej (3bg), Anny Filipczak(1a) oraz Aleksandry Cybuli(3dp), której akompaniował na pianinie Gabriel Farys(2a). Talent artystyczny młodzieży „Staszica” docenili wszyscy obecni podczas ślubowania.

     Podziękowania należą się również niezawodnej grupie technicznej w składzie: Jan Skowron i Maciej Kwiatkowski oraz nauczycielom współodpowiedzialnym za organizację uroczystości: pani Katarzynie Mierzwińskiej-Cichosz, pani Monice Stencel, panu Maciejowi Krawczykowi, panu Tomaszowi Włodarskiemu i panu Mirosławowi Bocheńskiemu.

Podsumowując spotkanie, prowadzący uroczystość życzyli wszystkim uczniom radosnego odkrywania siebie i realizacji marzeń.

Drodzy pierwszoklasiści! Zdobywajcie szczyty! I rozwijajcie skrzydła!

foto autorstwa Macieja Kwiatkowskiego oraz Nawojki Wojtasik

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content