Ślubowanie uczniów klas I

     15 września 2022 r. to szczególny dzień w historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. uczniowie sześciu klas pierwszych, którzy obdarzyli zaufaniem naszą szkołę i wybrali ją na kolejny etap swojej edukacji, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, zobowiązując się tym samym do: dbania o jej dobre imię, sumiennego wykonywania uczniowskich obowiązków, rzetelnej pracy, otwartości na świat, odpowiedzialności za swoje czyny oraz wrażliwości na sprawy innych. W tej ważnej uroczystości młodym uczniom towarzyszyli Rodzice oraz Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski.

         Dyrektor szkoły pani Dorota Waliszczak podkreśliła, że składając ślubowanie, uczniowie stają się częścią pięknej tradycji i historii, której patronuje Stanisław Staszic. Być uczniem „Staszica”, oznacza bowiem być dziedzicem ponad stuletniej tradycji, pełnej wytrwałej pracy, szacunku dla innych, patriotyzmu i poświęcenia dla dobra wspólnego. Pani dyrektor zwróciła się do młodych słowami poety Adama Asnyka „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych nieodkrytych dróg!” i życzyła licealistom, aby spoglądając z podziwem na chlubną przeszłość, tworzyli równie wspaniałą, pełną nadziei przyszłość, by rozwijali zdolności i talenty, ale także odpowiedzialną postawę, godną ucznia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.  W imieniu uczniów klas I głos zabrała Klaudia Leśniak (1e), podkreślając, że przynależność do tej społeczności – szkoły z tradycją, historią i przyszłością- to zaszczyt, zobowiązanie oraz szansa na rozwój.

         Uroczystość ślubowania wzbogacona o część artystyczną była także okazją do zaprezentowania wyjątkowych talentów uczniów „Staszica”, wśród nich pierwszoklasistów. W poetycko-muzyczną podróż zabrali obecnych: Julia Jarzębak (1d) w piosenkach „Dziwny jest ten świat” oraz „My way”, duet Aleksandra Cieślik (1c) i Sandra Stolarska (1b) w utworze „Zacznij od Bacha”, Martyna Cieśla (1b) „Dni, których nie znamy” oraz niezawodni: Maria Kosiarz (4ap) i Gabriel Farys (3a) w utworze Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”. W świat poezji wprowadzili nas recytatorzy: Erwin Guzal (2c), Gaja Rokita (1d), Amelia Nadratowska (1d), Brajan Gromski (3a), Filip Budzyn (3a), Kinga Karasińska (3a), Zuzanna Jabłońska (3a), Szymon Chudzik (3a), Kalina Kostrzewa (3a).

         Podsumowując spotkanie, prowadzące uroczystość uczennice: Zuzanna Kijewska (3a) i Klaudia Bugajska (3a) życzyły wszystkim uczniom radosnego odkrywania siebie i realizacji marzeń, a dyrekcji i nauczycielom satysfakcji z pracy.

         Drodzy pierwszoklasiści! Zdobywajcie szczyty! I rozwijajcie skrzydła!

Uroczystość ślubowania przygotowały panie: Dorota Mączka, Katarzyna Szczerbińska, Ewa Młodawska oraz Monika Stencel we współpracy z panami: Maciejem Krawczykiem, Mirosławem Bocheńskim oraz Tomaszem Włodarskim. Nad stroną techniczną czuwali uczniowie: Kamil Pacocha (4ap) oraz Jan Skowron (4dp).

Nadchodzące wydarzenia
  1. Wiosenna przerwa świąteczna

    marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content