LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Spotkanie z przedstawicielem KP PSP w Ostrowcu

   W dniu 02 października 2019 r. odbyła się prelekcja dla uczniów klas pierwszych

przedstawicielem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Temat przewodni brzmiał „Zagrożenia naturalne”.

Strażak bryg. pan Robert Sobczyk zapoznał uczniowi z poszczególnymi zagrożeniami naturalnymi, omówił zasady zachowania się wobec potencjalnie niebezpiecznych żywiołów. Ponadto poinstruował młodzież jak zachować się w sytuacjach kryzysowych typowych dla naszego kraju (burze z piorunami) jak i nietypowych, podczas pobytu za granicą (tsunami, wybuch wulkanu).

Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli EdB – p. M. Wiśnios i p. M. Krawczyka.

Rekrutacja na rok 2022/2023 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close
Skip to content