Staszic charytatywnie

     Ostatnie miesiące roku 2019 r. w LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim minęły pod szyldem wolontariatu. Podjęto szereg działań charytatywnych, których inicjatorami byli nauczyciele i uczniowie w/w placówki.

     W listopadzie , aktywnie włączono się w akcję ,,Przynieś Misia” czyli zbiórkę pluszaków dla małych pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

     Na przełomie listopada i grudnia odbyła się wielka zbiórka monet, czyli: Góra Grosza. W myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie- uczniowie zbierali drobne monety. Celem w/w zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowi nawet niewielka pomoc ludzi i wspólne działanie dla dobra tych, którzy są w potrzebie.

 

     Na początku grudnia zakończono trzecia już edycję szkolnej akcji ,,Na cztery łapy” , dzięki której możliwa jest pomoc bezdomnym zwierzakom. Dzięki aktywności uczniów oraz nauczycieli zebrano ponad pół tony karmy dla podopiecznych Ostrowieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Animals.

     Społeczność szkolna aktywnie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rodacy-Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta w Polsce i na Kresach.” współpracując ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen. Zbierano dary dla bohaterów naszej wolności i wzmacniano międzypokoleniową integrację, co stanowi element całorocznego projektu RODACY-BOHATEROM.

     Pamiętano również o dzieciach z Zespołu Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych NASZ DOM w Ostrowcu Świętokrzyskim, których odwiedzili uczniowie Staszica wraz z panem dyrektorem Dariuszem Kaszuba.

 

     W LO N I odbyły się również zajęcia dotyczące wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych dzięki przybyłym gościom z Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,SZANSA”; propagowano ideę wolontariatu oraz wyjaśniano prace WTZ.

     Ponadto, grudzień w LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim obfitował w szereg kiermaszów Bożonarodzeniowych, świątecznych zbiórek żywności, dzięki którym udało się wywołać uśmiech na twarzach wielu osób, w tym i rodzinom uczniów ze ”Staszica” będącym w trudnej sytuacji.

     Idea wolontariatu, czyli dobrowolnej, bezpłatnej i świadomej pracy na rzecz innych z pewnością jest dobrze znana młodzieży z LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, a dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice mogą być dumni z tak wspaniałej młodzieży!

Skip to content