Stypendium Prezesa Rady Ministrów – relacja

6 lutego godz. 11.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty pani Katarzyna Nowacka uroczyście wręczyła dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wiktor Filipowski otrzymał stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Wiktor Filipowski jest uczniem klasy III B o profilu lingwistycznym. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Ma wiele pasji i zainteresowań, co sprawia, że bierze udział w różnego typu przedsięwzięciach, mających zarówno charakter wojewódzki jak i ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content