Stypendium Starosty Ostrowieckiego oraz Listy Gratulacyjne dla naszych uczniów i nauczycieli

Najzdolniejsi uczniowie liceum zostali docenieni przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego panią Marzenę Dębniak. Stypendium Starosty Ostrowieckiego otrzymał Kacper Słomka uczeń klasy II D o profilu dziennikarsko filmowym.

Od lat pasjonuje się filmem, szczególne zainteresowania przejawia techniczną stroną realizacji filmu. Jest twórcą aktywnym, który odnosi sukcesy w wielu konkursach i festiwalach filmowych o zasięgu ogólnopolskim.

Został laureatem m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „ 9 Minut” w Warszawie w listopadzie 2018 roku w kategorii „ Najlepszy Dokument” za film „Teatr Doraźny” ( reżyseria, zdjęcia, montaż) oraz laureatem III miejsca w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego ”Lektury w Kadrze” w Łodzi w 2018r. za film „ Domek z Kart”.

Ponadto otrzymał nagrodę specjalną jury za film „Teatr Doraźny” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „Unia Film Festiwal 2019” w Lublinie ( reżyseria, zdjęcia, montaż). Otrzymał również nagrodę publiczności za film „Romantyk” podczas Wirtualnego Festiwalu Filmoteki Szkolnej 2019” (reżyseria, zdjęcia). Uczeń bierze także aktywny udział w życiu artystycznym miasta i szkoły, podejmując się realizacji projektów filmowych np.: stworzył grupę filmową „Iluminacje” przy MCK w Ostrowcu Św. skupiając pasjonatów kinematografii, był koordynatorem sekcji foto-wideo wystawy „BODY ART. Cierp ciało skoroś chciało” jednego z czterech wygranych projektów Manii Działania w Ostrowcu Św.(dla potrzeb tej wystawy zrealizował film promocyjny, a także film dokumentalny). Prowadzi cotygodniową audycję muzyczną „Impresje” w Radiu Ostrowiec – przeszło pięćdziesiąt wydań audycji, której celem jest rozwijanie pasji muzycznych i kulturalnych mieszkańców miasta. Był autorem i realizatorem filmu promocyjnego dla LO Nr I im. St. Staszica.

Kacper jest uczniem, który z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, tworzy filmy promujące szkołę , dzieli się swoimi pasjami czytelniczymi, muzycznymi i filmowymi w lokalnych mediach. Jest lubiany przez kolegów w klasie i w szkole i szczególnie wrażliwy na sztukę w szerokim rozumieniu tego słowa.

Listy gratulacyjne od Starosty Ostrowieckiego pani Marzeny Dębniak otrzymała liczna grupa uczniów oraz wychowawcy. Do grona uczniów wyróżnionych, za osiągnięcia w nauce, sporcie lub artystyczne, należą: Laura Oraniec, Aleksandra Sternik, Weronika Kasprzyk, Natalia Kocznur, Natalia Domańska, Wiktor Filipowski, Agata Sobólska, Daniel Sałaga, Dominik Pogodzinski oraz Krystian Skiba.

Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne gratulują nagród i wyróżnień i życzą wielu sukcesów.

Nadchodzące wydarzenia
  1. Klasowe spotkania świąteczne

    grudzień 22
Skip to content