Sukces uczniów w Konkursach w Języku Angielskim: „Jersz-Łowcy Talentów” oraz „Understand”, „Mogalo-Interaktywna Edukacja”

Dnia 6 marca o godzinie 13.30 odbył się w naszej szkole konkurs w języku angielskim „Jersz – Łowcy Talentów”.

Został on przeprowadzony przez szkolnego koordynatora konkursu, nauczycielkę języka angielskiego p. Elizę Firmanty. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas 1D, 2B, 3A i 3B.

Uczniowie rozwiązywali zadania testowe wielokrotnego wyboru. Konkurs miał dwa poziomy trudności – dla klas pierwszych i programowo wyższych. Uczestnicy wykazali się znajomością słownictwa, związków wyrazowych oraz trudnych konstrukcji gramatycznych.

Najlepszy wynik wśród klas pierwszych82%, osiągnęła Natalia Lewicka, uczennica klasy 1D, zdobywając drugie miejsce w województwie.

   Wśród klas starszych najlepszy był Jakub Surdy z klasy 2B, który zajął pierwsze miejsce w województwie. Uczennica Zofia Mikołajczak z 2B zajęła drugie miejsce w województwie, zaś Aleksandra Łojek, również z 2B, zajęła trzecie miejsce.

Wśród trzecioklasistów najlepszy wynik osiągnęła Angelika Sobczyk z 3B.

Gratulujemy naszym uczniom obdarzonym talentem do nauki języka angielskiego!

 

Sukces uczniów „Staszica” w Konkursie w Języku Angielskim pt. „Understand”, „Mogalo-Interaktywna Edukacja”

Dnia 21 marca odbył się w naszej szkole w pracowni informatycznej konkurs w języku angielskim, zorganizowany przez firmę edukacyjną „Mogalo-Interaktywna Edukacja”. Został on przeprowadzony przez nauczycielkę języka angielskiego p. Elizę Firmanty. Nad stroną techniczną konkursu czuwała p. Marta Sójka.

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 1D, 1B i 2B. Korzystając z komputerów i słuchawek, uczestnicy rozwiązywali zestawy zadań polegające na odsłuchiwaniu pytań i wyborze właściwych odpowiedzi spośród 4 opcji.

Najlepszy wynik punktowy osiągnęła uczennica klasy 1D – Natalia Lewicka, która zajęła 12 miejsce w kraju, przy ogólnej liczbie 1600 uczestników. Pozostali uczestnicy, którzy uzyskali dobre wyniki w konkursie to: Weronika Koperska z klasy 1B oraz Aleksandra Sternik z klasy 1D.

   

Gratulujemy naszym uczniom szybkiego i poprawnego reagowania na pytania zadawane w języku angielskim!

fot. Izabela Otręba kl. ID

Nadchodzące wydarzenia
  1. Wiosenna przerwa świąteczna

    marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content