Święto Komisji Edukacji Narodowej

Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom oraz Pracownikom administracji
składamy najserdeczniejsze życzenia…

Dziękujemy za trud i  ciężką pracę włożone w kształcenie młodzieży, gratulujemy sukcesów dydaktyczno – wychowawczych.

Z okazji święta KEN, Nauczycielom oraz Pracownikom naszej szkoły zostały przyznane  nagrody:  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Ostrowieckiego, Dyrektora Szkoły.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (B. Conklin)

W tym szczególnym dniu dziękuję Wszystkim Nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży. To dzięki Wam uczniowie i wychowankowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności, ale również, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, odkrywać ukryte w nich talenty.

Wszystkim Państwu życzę radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.

Pracownikom Oświaty dziękuję za zaangażowanie włożone w codzienną realizację zadań szkoły.

Niech codziennej pracy w tym tak trudnym dla wszystkich okresie towarzyszy spełnienie zawodowe, uznanie rodziców, zaufanie uczniów oraz szacunek społeczności lokalnej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach

Nadchodzące wydarzenia
  1. Wiosenna przerwa świąteczna

    marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content